Hoppa till sidans innehåll

Årsmötesinformation


Välkomna till Årsmöte

Team Vallas medlemmar kallas härmed till årsmöte lördag den okt 2016.

Mingel och förtäring från kl 1230.
Årsmötet startar kl 1300.
Plats: Sporthallen, övre plan.
Verksamhetsåret 2015/2016 ska formellt läggas till handlingarna samtidigt som nya ledamöter ska väljas för verksamhetsåret 2016/2017.
Alla gängse handlingar erhålles i samband med årsmötet.

Medlemmar har också möjlighet att ta del av handlingarna enligt stadgeenlig tid dvs minst en vecka före årsmötet.
Handlingarna finns därför tillgängliga på kansliet, trädgårdsföreningen från den  2016.


Bo Kindgren
Ordf

 

Årsmötesförhandlingar med Team VALLA

Datum: 2016-00-00
Tid: Kl
Plats: Linköping

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Fastställande av röstlängd

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 4 Val av två (2) rösträknare/protokolljusterare att jämte mötesordförande justera årsmötesprotokollet.

§ 5 Mötets behöriga utlysande

§ 6 Fastställande av föredragningslista

§ 7 Behandling av verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015/16

§ 8 Behandling av balans och resultaträkning för verksamhetsåret 2015/16

§ 9 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för tiden 2015/16

§ 10 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 11 Fastställande av medlemsavgifter.

§ 12 Fastställande av verksamhetsplan och budget.

§ 13 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§ 14 Val av ordförande för Team VALLA för en tid av ett år.

§ 15 Val av två (2) ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år.

§ 16 Val av två (2) revisorer för en tid av ett (1) år.

§ 17 Val av minst 2 ledamöter till valberedningen för en tid av ett år varav en ska utses till ordförande.

§ 18 Mötets avslutande

 

Uppdaterad: 2016-08-20 20:20

Samarbetspartners 2014

link_kommun2
apotekgruppen
liu
worldclass
cyan
puma
danskebank
studiofitness
lejonfast
holmen
drottningbaren
Ostgota-Brandstodsbolag-RGB-vit-bakgrund
 
 

Postadress:
Team Valla - Volleyboll
Trädgårdsföreningen, Drottninggatan 40
58227 Linköping

Kontakt:
Tel: 013-144898
E-post: This is a mailto link

Se all info